Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Google Earth / foto: PixieMe / Shutterstock.com

Google Earth přepisuje historii a odkrývá dosud neznámé informace o dobytí římské provincie Arabia Petraea

Google Earth se neomezuje pouze na mapování ulic, budov a leteckých pohledů, ale umožnil také zaznamenat důležité archeologické nálezy. Otevírá tak možnost přepsat historii různých minulých období.

Jak funguje Google Earth?

Google Earth využívá rozsáhlý archiv satelitních a leteckých snímků k vytvoření podrobné mapy zemského povrchu. Tyto snímky jsou získávány z různých družic a letadel a následně jsou seskupeny tak, aby vytvořily nepřetržitý panoramatický obraz.

Pro některé oblasti, zejména města a známá místa, program také zahrnuje 3D modely budov a terénu. Tyto modely jsou vytvářeny pomocí technik fotogrammetrie a dalších technologií s cílem poskytnout co nejrealističtější reprezentaci prostředí.

Google Earth umožňuje procházet určitá místa pomocí myši nebo klávesnice, také je možné různé lokality přibližovat nebo oddalovat, pohybovat se horizontálně nebo vertikálně, a naklánět pohled pro získání trojrozměrné perspektivy.

Země na dosh ruky
Země na dosh ruky – Zdroj: Shutterstock.com

Google Earth odkrývá příběh dosud neznámého dobytí římské provincie Arabia Petraea

Díky satelitním snímkům Google Earth byla objevena tři římská tábořiště v jižní poušti Jordánska.

Tyto lokality, pohřbené pod písky pouště, byly identifikovány díky svým charakteristickým geometrickým rysům, typickým pro dočasné římské vojenské tábory.

Objevené struktury, známé svou podobou jako "herní karty", byly obklopeny obrannými zdmi postavenými z nahromaděných kamenů a obsahovaly malá opevnění, nazývaná "tituli", poblíž každého vstupu.

Naleziště jsou zvláště pozoruhodná, protože na Blízkém východě bylo objeveno jen málo římských vojenských osad, na rozdíl od mnoha podobných struktur nalezených v Evropě. Nález tří dobře zachovaných tábořišť v této oblasti je tedy výjimečný.

Existence těchto tábořišť by mohla naznačovat tajnou vojenskou misi v 2. století n. l., možná plánovaný útok na nabatejské město Dumat al-Jandal. Tato teorie je podporována skutečností, že neexistují historické zmínky o takovém římském vojenském vpádu v této oblasti.

Dosud nebyly provedeny archeologické vykopávky, takže díky Google Earth byly identifikovány pouze geometrické obrysy těchto tábořišť.

Reliéf zemského povrchu
Reliéf zemského povrchu – Zdroj: Shutterstock.com

Jak k objevu došlo?

Tábořiště, nacházející se podél nekonvenční cesty směrem k nabatejskému městu Dumat al-Jandal, v současné době v Saúdské Arábii, naznačují neobvyklý strategický přístup. Tradiční cesta do tohoto města vedla na sever od Azraqu, ale objevená tábořiště ukazují na jinou trasu.

Podle historických záznamů přešlo nabatejské království pod římskou nadvládu mírumilovně po smrti svého krále v roce 106 n. l. během vlády císaře Trajána. Nicméně tyto nové objevy naznačují, že přechod pod římskou kontrolu mohl být méně klidný, než se původně myslelo.

Objev tábořišť se udál téměř náhodou. Přibližně před rokem Michael Fradley, archeolog krajinář z Univerzity v Oxfordu, zkoumal satelitní snímky pouště poblíž hranice mezi Jordánskem a Saúdskou Arábií v rámci projektu "Ohrožená archeologie na Středním východě a v severní Africe", který využívá satelitní snímky k identifikaci potenciálně ohrožených archeologických lokalit.

Během této analýzy Fradley rozpoznal typický tvar římského tábořiště. Překvapením bylo zjištění ne jednoho, ale hned tří tábořišť, umístěných podél přímé trasy vedoucí od oázy Bayir na jihovýchod do samotné pouště.

Tento objev, zaznamenaný ve studii zveřejněné v časopise "Antiquity" a zmíněný v LiveScience, má potenciál přepsat části historie týkající se římské přítomnosti na Středním východě.

 

Zdroje:

https://www.curioctopus.it/read/49532/google-earth-ha-permesso-di-raccontare-la-storia-di-un-inedita-conquista-dell-impero-romano

https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/lost-campaign-new-evidence-of-roman-temporary-camps-in-northern-arabia/538421A1D1F89C6EA23F1B757D08CB91

https://www.stoplusjednicka.cz/aplikace-google-earth-odhaluje-polohu-tri-rimskych-vojenskych-taboru-v-jordansku

Google Earth přepisuje historii a odkrývá dosud neznámé informace o dobytí Římské říše

V diskuzi není dosud žádný příspěvek. Napiš ten první!